PPUH TORSPO PC Krzysztof Ostaszewski
80-633 Gdańsk ul. Jodłowa 75
NIP 957-075-40-83
torspo@torspo.lh.pl

Dane do przelewu:
Torspo Ostaszewski
ul. Jodłowa 75
80-633 Gdańsk
PL 35116022020000000051837459

infolinia 58 307 35 84 lub 58 304 15 56 (opłata zgodna z cennikiem operatora jak za połączenie strefowe lub pozastrefowe)
fax
 58 307 35 84 lub 58 304 15 56 (opłata zgodna z cennikiem operatora jak za połączenie strefowe lub pozastrefowe)

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TORSPO – Ostaszewski

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep prowadzi sprzedaż tylko dla firm, instytucji i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
2. Warunkiem niezbędnym do rejestracji w naszym sklepie jest podanie:
- nazwy firmy
- numeru NIP
3. Prawidłowość danych można potwierdzić na ogólnodostępnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
4. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się w ofercie sklepu pod adresem www.torspo.lh.pl dla firm.
5. Właścicielem Sklepu Internetowego umieszczonego pod adresem www.torspo.lh.pl, a także prowadzącym sprzedaż towarów za jego pośrednictwem jest: PPUH TORSPO PC Krzysztof Ostaszewski z siedzibą firmy przy ul. Jodłowe 75  80-633 Gdańsk, NIP 957-075-40-83.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT. Faktury znajdują się wewnątrz paczki/przesyłki.
6. Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury VAT. Jeżeli po otrzymaniu faktury Zamawiający stwierdzi, że wskazane dane płatnika są nieprawidłowe, powinien on sporządzić i przesłać Sprzedającemu notę korygującą. Taki dokument zostanie podpisany przez Sprzedającego i odesłany Zamawiającemu.
7. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez zamawiającego pełnej należności za całą transakcję, (niezależnie od ilości wystawionych faktur VAT).
8. Do momentu potwierdzenia przez obsługę zamówienia i kontaktu  - Zamówienie stanowi tylko wartość informacyjną
9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień które mogą wzbudzić wątpliwość.
10. Zamówienie które zostało potwierdzone nie może zostać anulowane. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę PPUH TORSPO PC na stronach sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „Pole komentarza".
2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma PPUH TORSPO PC kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i standardowo wynosi około 3-10 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy wyznaczony został na dzień zaakceptowany przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.
5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy PPUH TORSPO PC o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji zdublowanego zamówienia ponosi Zamawiający.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, firma PPUH TORSPO PC zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
7. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą PPUH TORSPO PC. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.
8. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza przypadkiem, kiedy jest to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń wniesienie i montaż zamówionego towaru leżą po stronie Zamawiającego.
9. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę PPUH TORSPO PC lub Zamawiającego zgodnie z informacjami podanymi w opisie towaru.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.

11. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. patelnie, kotły, smażalniki itp.) wymagają obowiązkowej przedpłaty zadatku w wysokości co najmniej 40% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji.
12. W przypadku towarów pod zamówienie (np. patelnie, kotły, smażalniki itp.) dodatkowo sprzedający wysyła do zamawiającego ofertę potwierdzającą szczegóły wykonania zamówienia, którą to zamawiający powinien podpisać i odesłać do wykonawcy.
13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Płatność można dokonać osobiście w siedzibie firmy  PPUH TORSPO PC Krzysztof Ostaszewski z siedzibą firmy przy ul. Jodłowe 75  80-633 Gdańsk
2. Preferowana forma płatności to przedpłata na konto razem z kosztami transportu, lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi między sprzedającym a kupującym. Płatność za pobraniem dla stałych odbiorców.
3. W przypadku przedpłaty przekazanie zamówienia do realizacji następuje z chwilą wpływu kwoty odpowiadającej wysokości przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Ważność faktury pro forma wynosi 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów, jak również anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą PPUH TORSPO PC.

IV. Dostawa:
DOSTAWA - informacje dodatkowe

1. Dostawy są realizowane w ciągu 1-5 dnia roboczego od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia (nie dotyczy patelni i smażalników - termin ustalany indywidualnie) .
2. Towar wysyłany jest na terenie Polski Kurierem firmy GLS lub innym.
3. Wysyłka za granicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

Podstawowe ceny według wagi:
Odbiur osobisty z siedziby firmy : waga 0kg do 500kg - 0zł

Przy wysyłce kurierem ceny brutto:
od 0kg do 5kg - 20,91zł
od 5kg do 31kg - 30,75zł
od 31kg do 50kg- 92,25zł
od 50kg do 75kg - 184,50zł
od 75kg do 100kg - 246zł
od 100kg do 300kg - 369zł
Przy większym zamówieniu istnieje możliwość promocyjnej ceny transportu

5. Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.
6. Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.
Składając zamówienie należy podać:

Adres do wysyłki
Dane do faktury VAT
TELEFON KONTAKTOWY

 

V. RĘKOJMIA - GWARANCJA - REKLAMACJA - ZWROT TOWARU

Rękojmia:
1. Firma PPUH TORSPO PC wyłącza całkowicie swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami.

Gwarancja:
1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta to jest firmy PPUH TORSPO PC, która jest dostarczana wraz z towarem i instrukcją obsługi.
2. Instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

Reklamacja:
1. Reklamacja składana jest na piśmie do firmy PPUH TORSPO PC. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie faktury VAT.
2. Firma PPUH TORSPO PC nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania (przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień) oraz niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru.
3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki protokół szkody w obecności kuriera i na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać go faksem lub e-mailem do firmy PPUH TORSPO PC. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.
4. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych, zdjęcie produktów lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu rzeczywistego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu oferowanych urządzeń.
5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
6. Zespół sklepu internetowego www.torspo.lh.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością, zastrzegamy sobie jednak prawo do opóźnień w ich aktualizacji.

Zwrot towaru:

1. W przypadku podmiotów nie będących konsumentami: Firma PPUH TORSPO PC zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.
2. Urządzenia i produkty wykonane pod indywidualne zamówienie: firmy, instytucji i osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie podlegają zwrotom.
3. Wszelkie zwroty ustalane są indywidualnie z firmami, instytucjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POLITYKA PRYWATNOŚCI  informacje dodatkowe

Cookies informacje dodatkowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówień Klienta przez Sklep Internetowy.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z ww. ustawą Klient Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy torspo@torspolh.pl, pod numerem telefonu 58 3073584 w godzinach 8.00-17.00 (pon-pt), bądź poprzez formularz na stronie internetowej.
Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


Kontakt z nami

Nasza infolinia dostępna jest od godziny 8 do 17 Od poniedziałku do piątku

Telefon:+48 583073584

Skontaktuj się z naszą infolinią

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę